Panasonic stores Near Thiru Vi Ka Road, Chennai, 600008